Kontakt

Vår affärsidé:

Att genomföra installationer, service och underhåll inom el, tele, data, fiber, belysning samt utföra projektering med kvalité som högsta riktmärke med hjälp av välutbildad personal och moderna hjälpmedel till priser som är konkurrenskraftiga.

Vi är idag 12 anställda montörer med moderna mobila arbetsplatser. Huvudkontoret finns i Borlänge, Gamla Tunavägen 28 mellan SMC (f.d. Previa) och Bilmetro.

Vi har även personal i Falun och i Gagnef.

Morgans Westling El AB
G:a Tunavägen 28
784 60 BORLÄNGE

Telefon: 0243 - 800 44
E-post: info@morgansel.se